Skoleruta 2021-2022

August

Uke 32

Fredag: Planleggingsdager for alle medarbeidere. SFO er stengt.

Uke 33

Mandag: Første skoledag etter sommerferien.

                  Kort skoledag:

                  1.klasse: 09:00-11:00

                  2.-10.klasse: 09:00-13:00

                  Planlegging for lærere ut dagen.

September

Uke 37 

Torsdag: Åpen dag 17:00-19:00

                  Info neste års 1.klasse.

                  Info neste 8.klasse.

                  Info overgang videregående.

Oktober

Uke 40

Fredag: Høstfest / Mikaelspill: Skoleslutt 13:00

Uke 41: Høstferie.

             SFO åpen mandag til onsdag.

November

Uke 47

Fredag: Planleggingsdag. Elevene har fri. SFO er stengt.

Lørdag: Julemarked (obligatorisk skoledag)

Desember

Uke 51

Mandag: Siste skoledag før juleferien. Skoledagen slutter kl.13:00.

                  Juleavslutning i salen kl.19:00.

              

Januar

Uke 1

Tirsdag: Første skoledag i 2021

Uke 4

Fredag: Planleggingsdag. Elevene har fri.

Februar

Uke 8

Fredag: Karneval 1. til 7.trinn (ordinær skoleslutt)

Uke 9: Vinterferie.

             SFO åpen mandag til onsdag

             (egen påmelding til SFO i ferien)

Mars

April

 

Uke 14

Fredag: Påskefest. Skoleslutt 13:00.

Uke 15: Påskeferie.

Uke 16: Skolefri (2.påskedag).

Mai

Uke 20

Tirsdag: Grunnlovsdag. 17.maimarkering på skolen.

Lørdag: Vårmaked.

Uke 21

Torsdag: Skolefri (Kr. hf)

Fredag: Planleggingsdag. Elevene har fri. SFO er stengt.

Juni

 

Uke 23

Mandag: Skolefri (2. pinsedag).

 

Uke 24

Fredag: Siste skoledag før sommerferien.

                Skoledagen er slutt kl.13:00.

                SFO er stengt.

                Planleggingsdag fra kl.13:00.