top of page

4.klasse

En av lærerens hovedoppgaver dette året er å bidra til gradvis å utvikle selvstendighet hos elevene, slik at de erfarer at de kan klare seg selv, at de kan lære seg det de trenger for å skape sitt eget liv.

123057243_3319768924757993_4941523873881

Barnet og verden

Barnet og verden har fram til niårsalderen vært et. I niårsalderen begynner barnet å ta et markert skritt fra jeg-følelse til jeg-bevissthet. Barnets behov for å bli et eget avgrenset individ våkner. Derved utvider de sin mulighet til å skille mellom sin omgivelse og sin egen opplevelse. Jeg er jeg, du er du – men hvem er du egentlig? Eksistensielle spørsmål hører alderen til.

Det gamle testamentet

Fortellingene i det gamle testamentet kan møte 4. klassingene i deres utvikling som enkeltvesen. Hvor kommer alt det skapte fra, hvor kommer jeg fra, hva var før noen ting var? Utdrivelsen fra paradis er smertefull, men er samtidig et skritt på veien til å bli menneske på godt og ondt.

Ur-yrkene

Fortellinger om ur-yrkene passer også godt til dette alderstrinnet. Bonden og hans virke, smeden, tømmerhuggeren, fiskeren, bergmannen m.fl. Hvilke planter dyrker man? Hvordan er det å arbeide som fisker? Hvilke redskaper bruker man? Og hvordan ser de ut? Hvordan bygger man et hus? Hva må menneskene kunne for å overleve? Barnet får en gryende forståelse for at samarbeid er viktig, og at vi trenger hverandre. De lærer om sammenhengen mellom årsløpet i naturen og menneskenes arbeidsoppgaver. På den andre siden legges det til rette for konkrete erfaringer, f.eks ved å så, høste, male korn og bake av det. Karde ull, spinne og veve. Dra på fisketur, gruvebesøk, tømmerfløting eller hogst. Fortellerstoffet hentes i stor grad fra den rike skatten av skildringer som finnes i norsk skjønnlitteratur, f.eks. hos Bojer, Scott, Hamsun, Falkberget, Moren, Aanerud og Braaten.

Regning

I regningen får elevene bl.a. møte den praktiske nytten, gjennom mål og vekt. De starter med å gå ut i fra sine egne kroppsmål, som er gamle kjente måleredskaper. Alen, favn, fot og tomme m.fl. Før man til slutt kommer inn på de målene vi bruker mest i dagens samfunn. Elevene måler seg selv, vinduskarmen, klassekameratens sko osv. Før de går ut i verden og måler 10 meter 100 meter og 1 kilometer. Addisjonen får et ansikt.

Musikk og språk

I musikken vekkes interessen for noter. Det synges sanger som handler om bonden, fiskeren, bergmannen m.m. De lærer også å synge i kanon. I språkundervisningen begynner elevene å skrive små tekster. Grammatikken begynner så smått å frigjøre seg fra språket, og egne norsktekster øves og formes.

 

 

Eurytmi og formtegning

Gjennom eurytmi og formtegning utvikles og formes personligheten videre. Med pedagogiske øvelser for retningsendring og orientering i rommet i forhold til et midtpunkt; sammentrekning og utvidelse. I formtegningen utvides symmetriformene. Det arbeides med tre-, fire- og femdelte former, sammenflettede former og spiraler m.m.

Gymnastikk

Først på dette alderstrinnet begynner også den egentlige gymnastikkundervisningen. Det skal utforskes og oppleves med enkle leker og bevegelser som knyttes opp til romopplevelse og viljestyrke.

bottom of page