top of page

3. Klasse

Fagene deles nå i to hovedstrømninger; fag som handler om eller folder seg ut i tiden, som historie og musikk, og romlige fag som geografi og håndverksfag.

12227792_895974817137428_895227110417421

Legender og fabler

Verden er fortsatt skjønn, og barna har nå ett skoleår bak seg. Klasselæreren har blitt bedre kjent med barna og deres temperamenter. Fabler og legender ligger til grunn for en stor del av fortellerstoffet i tredje klasse. Gjennom fabelen vises menneskelige egenskaper og svakheter: «sterk som en bjørn», «redd som en hare» eller «listig som en rev». Legendene forteller om menneskene. I arbeidsbøkene blir disse fortellingene til bilder, kanskje modelleres de også i bivoks.

 

Arbeidsdagen

Arbeidsdagen er fortsatt rytmisk, slik den også er i andre klasse og barnehagen. De to første timene av dagen er det periodeundervisning.

 

 

Språk

I engelsk og tysk lærer man ord i naturlige situasjoner. Gjenstander kan vises fram og gis navn; sanger og leker utdyper språkfølelsen og -forståelsen.

Matematikk og eurytmi

I matematikken arbeider de videre med alle de fire regneartene. I eurytmien bruker de ofte ringen som form. Å forme en ring er både en sosial og en geometrisk øvelse, og i klasserommet kan de gjerne sitte i ring med stolene. Ringen er samlende, alle er del av samme fellesskap.

Kunstfagene

I tegne- og maleundervisningen arbeider de videre med fargeklanger og formtegning. Gjennom håndverket virker man positivt inn på tenkningen hos barna og legger et grunnlag for logisk tenkning.

bottom of page