Styret ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Styremedlemmer

  • Nina Edland, styreleder

  • Veronica Sandvold

  • Stein Thomas Gundersen

  • May Austbø

  • Evie Thomte

  • Hilde Gran

Varamedlemmer

  • Ingvild Rudberg-Thorvaldsen

Årshjul for styret 2020/2021

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Strandvegen 4

2816 Gjøvik

 

Telefonnummer: 69 02 17 88

E-post: gjovik@steinerskolen.no

  • Facebook
  • Instagram