top of page

Styret ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Styremedlemmer

 • Nils Joakim Staff, styreleder

 • Evie Thomte

 • Tom Martin Stensrud

 • Morten Sangvik

 • Finn Erik Nagell

 • Siv Anette Trogstad

 • Erlend Gjølme

Varamedlemmer

 • Sunniva Pehrson

 • Anne Mette Lilleng

 • Anne-Lene Baakind

 • Sebastian Madsø

 • Dag Halvor Fjeldstad-Pettersen 

Årshjul for styret 2023/2024

bottom of page