top of page

Styret ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Styremedlemmer

  • Nina Edland, styreleder

  • Tom Martin Stensrud

  • Morten Sangvik

  • Stein Thomas Gundersen

  • Per Erik Volden

  • Hilde Gran

Varamedlemmer

  • Evie Thomte

  • Ole Asbjørn Møller

  • Anne Mette Lilleng

Årshjul for styret 2022/2023

bottom of page