Styret ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Styremedlemmer

  • Nina Edland, styreleder

  • Veronica Sandvold

  • Stein Thomas Gundersen

  • May Austbø

  • Evie Thomte

  • Hilde Gran

Varamedlemmer

  • Ingvild Rudberg-Thorvaldsen

Årshjul for styret 2020/2021