top of page

Barneskolen

29433215_1580234508711452_87630732449168

I 2. klasse får elevene en klasselærer som følger klassen i flere år, og som underviser klassen om morgenen fra kl. 09.00 – 11.00. Denne økten kaller vi hovedfag; da fordyper klassen seg i ett av allmennfagene i en periode på 3 – 4 uker. I hovedfag er fortelling og kunstneriske og praktiske virksomheter integrert i skolearbeidet. Etter hovedfag følger et langt friminutt. Deretter har elevene fagtimer.

På barnetrinnet begynner undervisningen med kunstneriske og praktiske gjøremål: Vi hopper, klapper og teller – før vi regner, – og maler og tegner bokstaver – før vi skriver og leser. Vi spikker og skrur – for å forstå.

I undervisningen legger vi til rette for en vei fra erfaring til forståelse, og forsøker med dette å imøtekomme barnas lærelyst og virketrang, å gi utfordringer for alle i klassen og skape tilhørighet og trygghet for hvert enkelt barn.

Språk

Elevene har to fremmedspråk – engelsk og tysk – fra 2. klasse. Vi legger vekt på en musisk tilnærming til språkene gjennom sang og bevegelse, dramatisering og dikt.

 

Skolehage, leirskole og andre aktiviteter

Vi har en liten kjøkkenhage i utkanten av skolegården vår og der lærer elevene å så, stelle og høste blomster og nyttevekster. I starten av 7.klasse reiser vi på en ukes leirskoletur med hele klassen, i år var det Langedrag som sto for tur, - en fantastisk opplevelse!

 

Klassen og foreldrene

Klassefellesskapet danner grunnlaget for elevenes trivsel, læring og vekst, og er en bærebjelke i skolens liv og organisering. Vi samarbeider tett med foreldrene for å skape trygge rammer for elevene og for å ivareta hvert barn best mulig. Foreldremøter og klasseturer planlegges i fellesskap. Foreldrenes deltakelse i skolens liv gjør det mulig for foreldre og lærere å stå sammen rundt klassen.

118439899_3124399780961576_3958776018748
bottom of page