top of page

FAU

Om FAU

Alle foreldre ved skolen danner foreldrerådet. FAU er foreldrerådets arbeidende organ. I praksis betyr det at foreldrerepresentantene møter i FAU månedlig. De skal målbære synspunkter fra foreldre i klassen de representerer. Videre skal de referere fra FAU-møtene og tilbake til klassene. Representanter fra skolens ledelse deltar på FAU-møtene.

Kontaktperson: Barbara K. Madsø

E-post: gjovik.fau@foresatt.steinerskolen.no

Formål

Foreldrerådet og FAU har som mål å organisere foreldrenes praktiske, økonomiske og sosiale deltakelse i skolen, samt å stimulere foreldrene til positiv innsats til beste for skolen.

Last ned retningslinjer for positiv foreldrearbeid HER

Referater

Trykk på knappen under for å lese referater. Siden er passordbeskyttet, passordet fås av klasselærer/kontoret.

Følg FAU på Instagram og Facebook

bottom of page