FAU

Om FAU

Alle foreldre ved skolen danner foreldrerådet. FAU er foreldrerådets arbeidende organ. I praksis betyr det at foreldrerepresentantene møter i FAU månedlig. De skal målbære synspunkter fra foreldre i klassen de representerer. Videre skal de referere fra FAU-møtene og tilbake til klassene. Representanter fra skolens ledelse deltar på FAU-møtene.

Kontaktperson: Lisa Gutsch

E-post: ffgtsteinerskole@gmail.com

Formål

Foreldrerådet og FAU har som mål å organisere foreldrenes praktiske, økonomiske og sosiale deltakelse i skolen, samt å stimulere foreldrene til positiv innsats til beste for skolen.

Last ned retningslinjer for positiv foreldrearbeid HER

Referater

Trykk på knappen under for å lese referater. Siden er passordbeskyttet, passordet fås av klasselærer/kontoret.

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Strandvegen 4

2816 Gjøvik

 

Telefonnummer: 69 02 17 88

E-post: gjovik@steinerskolen.no

  • Facebook
  • Instagram