top of page

Handlingsplan for arbeid mot mobbing og for å fremme trivsel, helse og læring

51061466_1982418281826404_14145701864296

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet. Fra og med 1. august 2017 fikk vi et nytt regelverk som omhandler elevenes skolemiljø gjennom endringer i opplæringsloven § 9A. Aktivitetsplikten §9A-4 erstatter den tidligere vedtaksplikten. Formålet er å sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Handlingsplanen skal ses i sammenheng med skolens helhetlige arbeid mot mobbing og for å skape et godt læringsmiljø.

Les vår handlingsplan HER

bottom of page