top of page

8. TRINN

Renessansen og de store oppdagelsesreisene er viktige temaer dette skoleåret. Tanken er det sentrale redskapet til å bryte grensene for ny kunnskap.

57602767_2093326657402232_41077128121580

Autoritetsbundne forestillinger og kulturelle begrensninger fra europeisk middelalder ble i renessansen utfordret av ny viten, ny kunst, ny økonomi, ny teknologi og nye relasjoner mellom folkeslag. Menneskets bilde av verden måtte skapes på nytt da vitenskapen slo fast at det umulige var mulig. De grenser som mennesket utfordret, måtte vike. Dette var takket være enkeltmennesker som hevdet sin overbevisning på tvers av de rådende oppfatninger, ofte med stor risiko. Historien serverer store perspektiver på hva et menneske kan oppnå, både i egen utvikling og for verden.

 

Undervisningen gir stadig mer plass til detaljkunnskap og fakta gjennom ungdomsskolen. Likevel handler det om å sette alt i sammenheng og se stort på verden. Der synet for verdens storhet er vekket, vil kimen til interesse og kjærlighet for verden kunne gro. Oppgaven er å vise at tilværelsen er interessant og meningsfull og derfor verd å utforske og være virksom i. Å kunne kjenne seg selv som del av verden og gjenkjenne verden i seg, gir en opplevelse av å være hjemme i tilværelsen, og det er ikke en selvfølge for moderne mennesker.

 

Vi understreker denne tilstanden ved å la fagene invitere til nyoppdagelse og utforskning av det grenseløse: Vi skal studere himmelrommet, vi skal forbi materiens fysiske grenser i kjemien, og vi skal inn i menneskekroppen. Fremdeles beholder vi en helhetlig tilnærming til fagstoffet – det være seg klodens geografi, stjernehimmelens bevegelser, forbrenningens kjemi eller trekantens uendelige transformasjoner – helhetsblikket gir en viktig erfaring av det mønster som forbinder alle delene.

Historie, geografi og astronomi henger nøye sammen dette året. Verdenskartet blir til med historiens gang, og jorden som klode blir en overskuelig realitet. En første global bevissthet kan våkne og skape overblikk og en opplevelse av sammenheng: Også jeg har en virkning i verden. Det jeg gjør, har konsekvenser for andre og for kloden. Så snart man har tatt dette inn over seg, blir det mulig å definere sin rolle i fellesskapet på nytt.

bottom of page