top of page

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Helsesykepleieren har enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning og vaksinering av elevene våre. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.

Helsesykepleieren ved Steinerskolen Gjøvik-Toten er Ingrid Julie Stadtler.


Ta kontakt med skolen eller Gjøvik helsestasjon - 61 18 95 21.
eller send en epost til Ingrid-Julie: Ingrid-Julie.Stadtler@gjovik.kommune.no

 

Hva kan jeg få hjelp til?

 

Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade i tillegg til å fremme elevens helse, både fysisk, psykisk og sosialt. Helsesykepleieren tilbyr:

  • Enkeltsamtaler og oppfølging

  • Pubertetsundervisning

  • Gruppesamtaler

  • Vaksinering

bottom of page