top of page

1.klasse

Leken er 1. klassingens viktigste inngangsport til ny kunnskap om verden og seg selv.

11393098_821452767922967_168362526659939

Steinerskolens unike førsteklassetilbud er en svært viktig del av pedagogikken og steinerskolens egenart. Den frie leken og barnas egen utforskertrang står sentralt i første klasse. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit og fylt med forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer!

I første klasse deler vi ikke skoledagen inn i fag. Derimot forsøker vi å lage en helhetlig tilnærming til dagen og til de ulike områdene som dagen inneholder. Gjennom lek, egen utforskning og felles aktivitet øves ulike fagområder. Elevene får et solid grunnlag for videre læring og møter med fagene fra den praktiske og sansenære siden.

La barn være barn.

Les mer om skolestart på Steinerskolen i denne brosjyren. Last ned her.

Besøksdager for kommende 1. klasse

Det organiseres besøksdager. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

bottom of page