top of page

10. TRINN

Tiden er inne for å knytte sammen tråder fra tidligere år for å skape faglig overblikk og sammenheng.

29495883_1580234355378134_21879331775473

Tankemessig vil vi stimulere elevene til å oppdage de fagoverskridende perspektivene og se helheten. Skrittet fra en emosjonsbasert til en tankebasert vurdering av verdens kulturelle, religiøse, moralske og naturlovmessige fenomener krever at elevene får anledning til å stole på sine egne vurderinger. De kan få en ny kraft til å hevde egne meninger.

Dette åpner for samtaler om vanskelige emner og problemer, for eksempel om etikk og samfunn, tro og viten. Det handler i 10. klasse om hvilke ideer, beveggrunner og motiver som lå bak mange historiske impulser og ismer. Ideologier som marxisme, liberalisme, feminisme, nasjonalisme må forstås ut fra sin tid, hvilke idealer man ville realisere og hvilke problemer man ville løse. – I forlengelsen av slike temaer kan vi belyse lovens begrensninger og enkeltindividets moralske ansvar. Hvis det ikke finnes fasitsvar i alle situasjoner, kreves det våkenhet og evne til å være løsningsorientert og heve seg over detaljene.

Tema dette året er den norske litteraturhistorien fra saga og folkediktning og dens forhold til de store skiftene i Europas kulturliv; svingningene fra opplysningstiden gjennom romantikken og idealismen til realismen og naturalismen. Hvert av disse avsnittene var sterkt preget av datidens idehistoriske kamp, historiens gang og politiske situasjon, men samtidig finner vi spor etter en gradvis våknende bevissthet. Både litteraturen i seg selv, og dikternes biografier vil kunne inspirere og vekke elevene til egen dåd.

Med kunsthistorien gis ikke bare en ny inngang til tidens strøm og menneskehetens utvikling, men et overblikk og et innsyn i hvordan mennesket preger verden med sine ideer.

bottom of page