top of page

Skolefritidsordningen

51198117_1982418141826418_15723567364450

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen Gjøvik-Toten (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i barneskolen og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

 

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar. SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

 

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 08:45 om morgenen og fra kl.14:00 til kl.16:30 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 08:00 til kl. til 16:00.

Pris

Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra én til fem dager i uken. Det er 11 betalingsterminer i året. Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året. 

Gratis kjernetid i SFO for 1. og 2. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordingen gjaldt fra skoleåret 2022/2023.

Fra skoleåret 2023/2024 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde elevene på 2. trinn.

Kostpenger kommer i tillegg.

 

SFO plasstyper og priser:

Hel plass (over 9 timer per uke): 2925,-  
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1872,- 
Matpenger
hel plass: 170,- pr mnd

Matpenger halv plass: 170,- pr mnd 

 

Betales i 11 mnd. pr år.

SFO plasstyper og priser fra 1.april 2024:

Hel plass (over 9 timer per uke): 3075,-  
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1991,- 
Matpenger
hel plass: 180,- pr mnd

Matpenger halv plass: 180,- pr mnd 

Betales i 11 mnd. pr år.

Oppsigelsen

Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse gis skriftlig til skolens administrasjon. Oppsigelse etter 1. april godtas ikke, og plassen må da betales ut SFO-året. Ubenyttet og ikke oppsagt plass må betales. Søknad om endring av plass-størrelse kan tidligst skje én måned etter av søknaden mottas, men hovedregelen er 2 måneders behandlingstid.

Førskolebarn i barnehagen tilbys SFO-plass i skolen fra første mandagen i august, dersom ønskelig.

Søke plass

Barn meldes på for 1 til 5 dager per uke innen 1. mai med virkning for det kommende skoleåret. Ved ledig kapasitet kan SFO ta imot barn enkeltdager.

 

Send påmelding til gjovik@steinerskolen.no.

bottom of page