Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen Gjøvik-Toten (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i barneskolen og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

 

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar. SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

 

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 09:00 om morgenen og fra kl.14:00 til kl.17:00 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 08:00 til kl. til 17:00.

Pris

Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra en til fem dager i uken. Det er 10 betalingsterminer i året. Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året. Søskenmoderasjon gis kun ved hele plasser: for første (eldste) barn betales full sats, for søsken gjelder 50% rabatt. Det gis ikke friplass.

 

SFO 2020-2021 priser per måned:

Hel plass (over 9 timer per uke): 2 250 kr + matpenger 
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1 600 kr + matpenger 
Matpenger hel plass: 150 kr pr mnd

Matpenger halv plass: 80 kr pr mnd 
 

Betales i 11 mnd. pr år.

Søke plass

Barn meldes på for 1 til 5 dager per uke innen 1. mai med virkning for det kommende skoleåret. Ved ledig kapasitet kan SFO ta imot barn enkeltdager.

 

SFO sommer 2021

Innmeldingsskjemaet til SFO i sommerukene blir lagt ut etter nyttår.

Send påmelding til gjovik@steinerskolen.no.