top of page

Skolefritidsordningen

51198117_1982418141826418_15723567364450

Skolefritidsordningen ved Steinerskolen Gjøvik-Toten (SFO) er mer enn bare frilek, det er et tilbud i tråd med skolens pedagogiske impulser. SFO holder til i barneskolen og bruke skolens utearealer. Tilbudet rettes til alle elever til og med 4. klasse og rammen utformes i samarbeid mellom lærerkollegiet, de foreldre som ønsker tilbudet for sine barn, og skolens foreldreforening.

 

SFO følger skoleårsplanen, og er stengt i juli, samt jule- og påskeferie og på plandager før skolestart og i januar. SFO er åpent på øvrige planleggingsdager i løpet av skoleåret og i høst- og vinterferien. Disse dagene er inkludert i prisen.

 

Åpningstider

På ordinære skoledager er åpningstiden fra kl. 07:30 til kl. 08:45 om morgenen og fra kl.14:00 til kl.17:00 om ettermiddagen.
På skole-fridager, i høst- og vinterferien er åpningstiden fra kl. 08:00 til kl. til 17:00.

Pris

Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra én til fem dager i uken. Det er 11 betalingsterminer i året. Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året. 

 

SFO-priser per måned:

Hel plass (over 9 timer per uke): 2625,-  
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1700,- 
Matpenger hel plass: 130,- pr mnd

Matpenger halv plass: 130,- pr mnd 

 

Betales i 11 mnd. pr år.

Søke plass

Barn meldes på for 1 til 5 dager per uke innen 1. mai med virkning for det kommende skoleåret. Ved ledig kapasitet kan SFO ta imot barn enkeltdager.

 

Send påmelding til gjovik@steinerskolen.no.

bottom of page