top of page

9. TRINN

Sentralt dette året står beretningen om hvordan nye oppfinnelser på mange områder revolusjonerte verden og menneskenes liv.

51291883_1982417861826446_16557321577184

Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og verdenshandel er godt egnet til å illustrere sentrale drivkrefter i historiens gang. Den kulturhistoriske og teknologiske utvikling fra 1750 til vår egen tid førte med seg både fordeler og skyggesider. Det kan stimulere til både ettertanke og engasjement og skape visjoner for fremtiden, ikke minst i møte med de store utfordringene menneskene står overfor.

Kunnskap gjør enkeltmennesket uavhengig av autoriteter og gir det redskaper til å forandre sine egne og andres kår. Ved å formidle slike verdier gjennom fagene, vil vi stimulere elevene til å riste gamle autoriteter av seg og søke nye forbilder på veien mot å finne seg selv. Elevene oppfordres i stadig større grad til å skape og forme sin egen virkelighet og til selv å virke i verden. Om det er å designe og sy sine egne sko eller å engasjere seg i sosiale spørsmål, dreier det seg om å finne sin egen retning og kraft og bruke den til å forandre verden til det bedre.

Den industrielle utviklingen kan også knyttes til det politiske området, til demokratiske idealer, menneskerettigheter, det flerkulturelle samfunn osv. Skolen må være tydelig på å formidle toleranse med hensyn til religion, livssyn, historie, kunst, kultur, sed og skikk.

Det er også en tid for prøving og feiling, og ungdommene må få anledning til å klatre over de voksnes mur og løpe ut i verden. Likevel har elevene fremdeles bruk for idealer, personer eller fantasifigurer, som kan drive dem til å skape seg målsetninger, som kan gi dem ønsker for sin egen fremtid. Grunnen til at idealer er så viktige, er at de imøtekommer elevenes trang til å søke en høyere målsetning i livet. Det gjelder å se de store sammenhenger. Livet må være rettet mot noe som det er verd å kjempe for.

Elevene utfordres på ny i begrepsdannelse og bevisst språkbruk. En første innføring i de ulike litterære sjangrene kan utvide elevenes forståelse av hva en tekst og et språklig uttrykk kan være, hvordan de kan virke, og hvilke virkemidler man kan bruke. Det dreier seg dette året om å få elevene til å skrive, uttrykke, resonnere, drøfte, belyse; i det hele tatt lære å bruke språket bevisst for å formidle tanker og følelser, eller oppfordre til handling.

bottom of page