top of page

6.TRINN

Elevene møter menneskehetens historie som streben etter høye idealer, og får kunnskap om hvordan dette har muliggjort omfattende samfunnsendringer og preget menneskers samfunnsdannelse helt frem til vår tid.

15965104_1187047188030188_51283222689136

Fortidens store høykulturer

Sjetteklasse er et møte med fortidens store høykulturer. Her skildres begynnelsen av menneskehetens historiske gang. Elevene hører om den gamle indiske, den gamle persiske og den gamle egyptiske kulturen. Det tas frem utvalgte representanter for det mest karakteristiske for hvert folk.

Det gamle Hellas

Store deler av undervisningen er viet den gamle greske kulturen. Den trer frem på bakgrunn av disse orientalske kulturene. Den greske kunsten og tanken står frem i klarhet og harmoni, slik 6. klassingene står i en balanse mellom barnealderens letthet og pubertetens tyngde. Lettheten og det barnlige er fremdeles framtredende, så fortsatt ligger det mye vekt på det mytiske i undervisningen, og det blir fortalt i bilder elevene kan se for seg.

Grammatikk og skriveglede

Siden elevene befinner seg i en balanse mellom barndommens billedverden og en våknende lyst til å gjennomskue lovmessighetene i den ytre verden, går vi mer inngående inn i grammatikken og språkets oppbygging i engelsk og norsk. I naturfag kommer botanikken inn som et oppvåkningsfag. Det skriftlige norskarbeidet har vekt på frodighet og skriveglede, men rettskrivningsarbeidet blir også viktigere dette året.

Tenkning og historie

Den reflekterte tenkningen begynner å gro fram, og gjennom en framstilling av den greske kunsten og tenkningen får elevene næring til sin utvikling. Tragiske, gripende skjebner og befriende humoristiske episoder, særlig fra den greske mytologien, møter barnas gryende følelsesliv. Parallelt med historiske skildringer fra de olympiske lekene øver elevene olympiske øvelser som lengdehopp, løp, bryting, diskos og kule. Historieundervisningen munner ut i skildringer av Sokrates liv i det klassiske Athen og Alexander den stores erobringer.

Nordens geografi

Geografifaget utvides til å omfatte Norden. Å forme landskap i sand eller pappmasje kan gi en god følelse for de ulike landenes topografi.

Matematikk og håndverk

I matematikken nærmer formtegningen seg geometrien, det innføres desimalbrøk og blandede tall. I tillegg til å strikke votter i håndarbeid utvides håndverksfaget med tresløyd.

bottom of page