top of page

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Steinerskolen_Gj%C3%B8vik.jpg

I dag ligger Steinerskolen Gjøvik-Toten idyllisk til i Fredvika i Gjøvik, helt nede ved Mjøsa der den huser rundt 90 elever fordelt på ti klassetrinn. I skolens spede begynnelse lå den på Kapp Melkefabrikk, men etter hvert som skolen vokste ble etterhvert flyttet inn til Gjøvik sentrum der den ligger i dag. I 2017 ble den nye ungdomsskolen bygget og i dag har skolen vokst slik at det jobbes med planer om å utvide den enda mer.

Hjemmet ved Fredvika

Screen Shot 2020-11-27 at 14.04.55.png

Barnehjemstiden

 

Før det var skoler her var det et barnehjem. Thekla Victoria Svensen, drev barnehjemmet med en streng, men rettferdig, hånd. Hun ble på folkemunne kalt Mor Thekla. På denne tiden herjet spanskesyken og første verdenskrig, og Thekla ønsket å hjelpe noen av de foreldreløse barna som hadde mistet sine kjære.

Thekla Victoria Svendsen ble født 6. januar 1885 i Kristiania (Oslo), hun vokste opp i Kristiania, som datter av skreddersvenn Johan Thorvald Svendsen og kona Elise Marie. I 1910 bodde Thekla hjemme hos foreldrene i Grüners gate 14 på Grünerløkka. På denne tida liværte hun seg som syerske. Thekla Svendsen var alt fra ungdommen interessert i kristelig og sosialt arbeid. Hun gikk flere kurs og hjalp også til ved Legevakten i Kristiania. Under et møte på Hamar traff hun tilfeldig pastor Lorentz Nitter fra Gjøvik, styreformannen for det nystarta barnehjemmet i vestopplandsbyen. Nitter overtalte henne til å søke seg dit. «Mor» Thekla tiltrådte som bestyrerinne ved Gjøvik Barnehjem den 6. januar 1922. Hjemmet, som lå på Vikengen nedafor Østre Totenveg, hadde 17 barn den gangen. Men allerede året etter var antallet økt til 30, og under krigen var det opptil 43.

 

Mor Thekla var en høyt elsket barnehjmsmor og en sterk voksenperson som barna respekterte og verdsatte høyt. Når ungene ble 14-15 år var det vanlig at barna flyttet hjemmefra, enten dro de til sjøs eller så fikk de seg arbeid, men som Mor Thekla sa var det ingen av barna som ble "jaget" hjemmefra, tvert i mot. Oppe på kvisten bodde det flere tenåringer som selv ønsket å bli litt til og som fortsatte å hjelpe til på barnehjemmet.

   

Når Mor Thekla Victoria Svensen ble gammel kunne hun ikke lenger være leder for barnehjemmet. Hun hadde ønsket å få en leilighet i Gjøvik for å besøke barna oftere, men det fikk hun  dessverre ikke. Av Gjøvik Kommune fikk hun kun en leilighet i Oslo, noe både hennes mange barn og flere i Gjøvik så på som stor skam fra kommunens side. Den 15. januar 1953 ble det holdet avskjedsfest for Thekla, etter 31 års tjeneste. Den største takketalen ved avskjedsfesten kom fra alle barna, ordlagt ved en av dem, Alf Rognstad, som bl.a. sa: «Vi vil alltid komme til å kalle deg mor. Vi vil ikke bytte mor med noen». Men Thekla takka selv for at hun hadde fått være mor for så mange! «Takk for denne festen som markerer avslutningen for min livsoppgave!»

Mor Thekla fikk jobben som bestyrerinne på barnehjemmet 6.januar 1922, og på samme dato hvert år ble det stelt i stand en stor julefest på barnehjemmet. Den 6.januar 1967 døde Mor Thekla i Oslo, og det ble satt opp busser fra Gjøvik fylt opp med hennes tidligere barnehjemsbarn som ønsket å ta et siste farvel. 

 

Mor Thekla oppdro rundt 140 barn og gjorde en stor forskjell i svært mange menneskers liv.

Thekla-Svensen-01.jpg
46151681_1871682112900022_91767667540203
bottom of page