Hva er en Steinerskole?

Kunnskap i sammenheng

 

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn?

Her er en kort introduksjon til vår pedagogikk

Ikke fylle en kanne, men tenne en ild

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske

En forening av akademiske og kunstneriske fag

Et mål i steinerskolen er at elevene skal utvikle et kreativt og lystbetont forhold til sin egen læring. Elevenes interesse for kunnskap vekkes gjennom ulike undervisningsmetoder, noe som også inkluderer kunstneriske aktiviteter i alle fag. Kunst er mer enn et fag i steinerskolen, og integreres i alle fag for å stimulere kreativ tenkning og lærelyst.

Å se sammenhenger

 

Skolens fagplan, tverrfaglig fokus og en variert undervisningen søker å sette ulike fag i sammenheng med hverandre

  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde. Eller fra hånden, til hjertet og så til hodet, kan man også si.

  • Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring

Steinerskolenes lærerplan

Steinerskolens læreplan er utprøvd gjennom en lang pedagogisk praksis og er gjennomarbeidet i metode og innhold. Samtidig er den i forvandling: Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side. Læreplanen representerer en kombinasjon av endring og stabilitet, og gjenspeiler Steinerskolens egenart: En moderne og tradisjonsrik skole på én og samme tid.

 

Steinerskolens læreplan ble siste gang revidert i 2020.

Læreplanen finner du på steinerskole.no