top of page

Hva er en Steinerskole?

Kunnskap i sammenheng

 

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn?

Her er en kort introduksjon til vår pedagogikk

unnamed-9.jpg

Ikke fylle en kanne, men tenne en ild

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske

62602677_2174057962662434_73019516989671

En forening av akademiske og kunstneriske fag

Et mål i steinerskolen er at elevene skal utvikle et kreativt og lystbetont forhold til sin egen læring. Elevenes interesse for kunnskap vekkes gjennom ulike undervisningsmetoder, noe som også inkluderer kunstneriske aktiviteter i alle fag. Kunst er mer enn et fag i steinerskolen, og integreres i alle fag for å stimulere kreativ tenkning og lærelyst.

58961467_2101112079957023_53769331233783

Å se sammenhenger

 

Skolens fagplan, tverrfaglig fokus og en variert undervisningen søker å sette ulike fag i sammenheng med hverandre

  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde. Eller fra hånden, til hjertet og så til hodet, kan man også si.

  • Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring

Steinerskolenes lærerplan

Steinerskolens læreplan er utprøvd gjennom en lang pedagogisk praksis og er gjennomarbeidet i metode og innhold. Samtidig er den i forvandling: Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side. Læreplanen representerer en kombinasjon av endring og stabilitet, og gjenspeiler Steinerskolens egenart: En moderne og tradisjonsrik skole på én og samme tid.

 

Steinerskolens læreplan ble siste gang revidert i 2020.

Læreplanen finner du på steinerskole.no

bottom of page