top of page

Søk skoleplass

Dersom du ønsker å søke ditt barn til Steinerskolen Gjøvik-Toten, tar du kontakt med kontoret eller daglig leder.

 

Du/dere kan også fylle ut og sende inn søknadsskjemaet som ligger i menyknappen "SØK SKOLEPLASS". Når skjemaet er mottatt vil du/dere bli invitert til et informasjonsmøte med aktuell klasselærer og daglig leder, hvor vi forteller om skolens pedagogikk og det du/dere ellers lurer på om skolen.

Vi ønsker deg/dere velkommen til en uforpliktende samtale.

Daglig leder (Solveig): solveig.nagell@steinerskolen.no

Kontoret69 02 17 88

E-post: gjovik@steinerskolen.no

IMG_0498.jpg

Maleri laget av elev på 8.trinn.

bottom of page