top of page

Søk skoleplass

Skolebidrag pr. mnd. 

 

Gjeldene fra 1. august 2022:

1 barn: 1680 kr pr mnd i 11 måneder.

2 barn: 2415 kr pr mnd i 11 måneder.
3 barn: 2785 kr pr mnd i 11 måneder.

 

I tillegg til den månedlige foreldrebetalingen betales årlig kontingent til Steinerskolenes Foreldreforbund. Dette utgjør for tiden kr 300 pr år. 

 

SFO-satser pr. mnd.

Gjeldende fra 1.august 2021:

Hel plass (over 9 timer per uke): 2625,-  
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1700,- 
Matpenger hel plass: 130,- pr mnd

Matpenger halv plass: 130,- pr mnd 
 

Betales i 11 mnd. pr år.

121692154_3282316508503235_3704616857333
bottom of page