top of page

Søk skoleplass

Skolebidrag pr. mnd. 

 

Gjeldene fra 1. desember 2023:

1 barn: 1722 kr pr mnd i 11 måneder.

2 barn: 2475 kr pr mnd i 11 måneder.
3 barn: 2855 kr pr mnd i 11 måneder.

 

I tillegg til den månedlige foreldrebetalingen betales årlig kontingent til Steinerskolenes Foreldreforbund. Dette utgjør for tiden kr 300 pr år. 

 

SFO-satser pr. mnd.

Gjeldende fra 1. desember 2023:

Hel plass (over 9 timer per uke): 2925,-  
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1872,- 
Matpenger hel plass: 170,- pr mnd

Matpenger halv plass: 170,- pr mnd 

 

Gjeldende fra 1. april 2024:

Hel plass (over 9 timer per uke): 3075,-  
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1991,- 
Matpenger hel plass: 180,- pr mnd

Matpenger halv plass: 180,- pr mnd 
 

Betales i 11 mnd. pr år.

121692154_3282316508503235_3704616857333
bottom of page