Søk skoleplass

Skolebidrag pr. mnd. 

 

Gjeldene fra 1. mars 2020

1 barn: 1600 kr pr mnd i 11 måneder.

2 barn: 2300 kr pr mnd i 11 måneder.
3 barn: 2650 kr pr mnd i 11 måneder.

 

I tillegg til den månedlige foreldrebetalingen betales årlig kontingent til Steinerskolenes Foreldreforbund. Dette utgjør for tiden kr 300 pr år. 

 

SFO-satser pr. mnd. 2020-2021:

Hel plass (over 9 timer per uke): 2 250 kr + matpenger 
Halv plass (inntil 9 timer per uke): 1 600 kr + matpenger 
Matpenger hel plass: 150 kr pr mnd

Matpenger halv plass: 80 kr pr mnd 
 

Betales i 11 mnd. pr år.

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Strandvegen 4

2816 Gjøvik

 

Telefonnummer: 69 02 17 88

E-post: gjovik@steinerskolen.no

  • Facebook
  • Instagram