Foreldrehåndboken for Steinerskolen Gjøvik-Toten

Håndbok i skole-hjem samarbeid

Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med skole-hjem samarbeid i steinerskolen. Vi har delt den inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva ligger til daglig leders rolle? Vi har også kapitler med tips om lekser, foreldresamtaler, dugnader og markeder.

Du finner informasjon om hva Steinerskolenes foreldreforbund og Ombudet for Steinerskolene kan hjelpe til med.

Last ned Håndbok skole-hjem samarbeid 2021 HER.

Landsmøteforedrag om samarbeid mellom skole og hjem

Skjermbilde 2022-05-25 134450.jpg

Ellen Køttker underviser ved Steinerhøyskolen og har bred erfaring med samarbeid med foreldre. Her kan du se foredraget hun holdt for oss på landsmøte i mars:

Filmen er tilgjengelig til 10. juni.