top of page
20230827_195408000_iOS.jpg

Vil du vite mer om steinerpedagogikk? Trykk HER og se filmen fra en av landets 34 Steinerskoler.

Har du barn som blir 1. klassing i 2024 eller 2025 eller som skal bytte skole
i forbindelse med overg
ang fra barne- til ungdomsskole, eller av andre grunner
er interessert i vår skoles pedagogikk?

Vi ønsker deg/dere velkommen til en uforpliktende samtale.

Kontoret: 69 02 17 88

E-post: gjovik@steinerskolen.no

Steinerskolen Gjøvik-Toten har inntaksstopp fra og med 29 september og ut gjeldende skoleår med følgende unntak:

1. Søkere lagt til på venteliste

2. Søkere i 1.klasse

3. Elever som flytter fra annen steinerskole

4. Barn av ansatte og styremedlemmer ved skolen 

Ledige skoleplasser for skoleåret 2024/2025

Barneskolen:

Inntak for barneskolen er åpent frem til 29. september 2024, unntatt 1. trinn - åpent hele året.

 

Ungdomsskolen:

Inntak for ungdomsskolen er åpent frem til 29.september 2024

Ingen ledige plasser i 8., 9. og 10. trinn. Vi oppfordrer til å søke skoleplass og stå på venteliste.

Gode grunner.JPG

 

 

Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver elev. Det pedagogiske opplegget er langsiktig: skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi vil gi elevene interesse for verden, god vurderingsevne og evne til selvstendig tenkning. Vi vil stimulere nysgjerrighet og interesse som varer livet ut! Skolens største oppgave er å bevare den iveren og lærelysten elevene kommer med første skoledag. Slik at de gleder seg til å stadig lære mer.

Skjermbilde.PNG

Steinerskolen – et pedagogisk alternativ

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

 

Steinerpedagogikken ønsker å tiltale den enkelte elevs potensiale i et inkluderende og mangfoldig læringsfellesskap der hver og en kan få oppleve gode utviklings- og vekstvilkår.

Pedagogikken legger vekt på elevenes mulighet til kunstnerisk fordypning og bearbeiding av undervisningsstoffet, gjennom for eksempel tegning, maling, eurytmi, modellering, musikk og drama.

Vurderer du steinerskole for ditt barn, – ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!  

 

Se Læreplan for steinerskolene på www.steinerskoleforbundet.no

Ledige stillinger

Vikarer

Av og til så har skolen behov for vikarer på tilkalling, både assistenter og lærere. Ta kontakt med oss om du er interessert i å melde deg som vikar hos oss.

Søknad med CV sendes til gjovik@steinerskolen.no.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Regjeringen har nå samlet informasjon om barn og koronavirus på denne nettsiden. Her kan dere holde dere orientert om det som gjelder for dere.

 

www.regjeringen.no

1GDek9NTp5Ag77-4uCiivIQ_200807_130518.pn
bottom of page