Kontaktinformasjon

ADRESSE:

Steinerskolen Gjøvik-Toten
Østre Totenveg 14,

N-2816 Gjøvik

Telefon: 69 02 17 88
E-post: gjovik@steinerskolen.no


 

KONTAKTPERSONER:

Henvendelser til daglig leder: Dina Hedlund, dina.hedlund@steinerskolen.no, 47 45 39 22
Henvendelser til kontoret: Solveig Thale Nagell, solveig.nagell@steinerskolen.no
Henvendelser om foreldrebetaling: 

Helsesøster: 
Vaktmester: 

KLASSELÆRERE PÅ BARNETRINNET:

1. trinn: Christina Åberg, christina.aberg@steinerskolen.no, 41 26 95 35

2./3. trinn: May Austbø, may.aurtbo@steinerskolen.no, 90 56 81 63

4./5. trinn: Tom (Tommy) Martin Stensrud, tom.stensrud@steinerskolen.no, 95 05 71 95

6.trinn: Hanne Gimse, hanne.gimse@steinerskolen.no, 93 41 10 32

7.trinn: Mariann Storvik, mariann.storvik@steinerskolen.no, 47 30 30 42

KLASSELÆRERE PÅ UNGDOMSTRINNET:

8.trinn: Per-Erik Volden, per.volden@steinerskolen.no

9.trinn: Crystal Clare Keane, crystal.keane@steinerskolen.no, 96 80 19 17

10.trinn: Espen Ruttenborg Svendsen, espen.svendsen@steinerskolen.no, 91 34 26 49

SFO:

Ingrid Margrethe Skogstad, ingrid.skogstad@steinerskolen.no, 90 07 05 84 

Dani Skjellerud, dani.skjellerud@steinerskolen.no, 48 06 19 69

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Strandvegen 4

2816 Gjøvik

 

Telefonnummer: 69 02 17 88

E-post: gjovik@steinerskolen.no

  • Facebook
  • Instagram